SHINE LIPSTICK

• 产品详细信息

杜嘉班纳亮泽唇膏可助您打造性感丰盈的唇形,为双唇带来饱满闪耀的光泽。这支唇膏完美融合了唇膏与唇蜜的特点,兼具色彩和光泽,能够令双唇呈现细腻的半透明效果。

 

• 适用人群

专为寻求能够令双唇展现清透色彩与闪亮光泽,并且带有保湿功效的唇膏的女性打造。

 

•  优点

——超轻盈的半透明唇膏
——含有肌肤滋养成分,能够滋润嘴唇,并为其增添饱满、闪耀光泽
——可与长效唇膏搭配使用,亦可单独使用
——香味细腻,散发着杜嘉班纳标志性的玫瑰粉芳香
——有多种清透色彩与活力色彩可供选择

• 使用方法

使用伸缩型唇刷涂抹,用纸巾轻轻按压掉多余的唇膏后再涂抹一层。然后在嘴唇中间位置涂抹杜嘉班纳唇蜜,打造莹亮效果。

重要窍门
Perla 色号亮泽唇膏可单独使用,也可在涂抹其他色号之后,将其涂抹于嘴唇中间位置,增添饱满感。

 

Luna 68

68

Shimmer 52

52

Perfection 50

50

Naked 60

60

Almond 77

77

Gold 70

70

Perla 180

180

Romance 95

95

Rosebud 170

170

Fascination 165

165

Emotion 56

56

Mauve Diamond 117

117

Orchid 115

115

Violet 100

100

Baby Darling 145

145

Delicate 53

53

Soiree 140

140

Fuchsia 150

150

Sheer 130

130

Shine Lipstick

Shine lipstick

Perfection 50

Shine lipstick

Shimmer 52

Shine lipstick

Delicate 53

Shine lipstick

Emotion 56

Shine lipstick

Naked 60

Shine lipstick

Luna 68

Shine lipstick

Gold 70

Shine lipstick

Almond 77

Shine lipstick

Romance 95

Shine lipstick

Violet 100

Shine lipstick

Orchid 115

Shine lipstick

Mauve Diamond 117

Shine lipstick

Sheer 130

Shine lipstick

Soiree 140

Shine lipstick

Baby Darling 145

Shine lipstick

Fuchsia 150

Shine lipstick

Fascination 165

Shine lipstick

Rosebud 170

Shine lipstick

Perla 180